Pożyczki czy kredyty?

Kiedy po raz pierwszy w domowym budżecie występuje deficyt środków pieniężnych, najczęściej rozpatrywane są takie możliwości dofinansowania, jak kredyty czy pożyczki gotówkowe. Zanim zdecydujemy się na jedną z tych form, należy dokładnie zorientować się, czym skutkuje zawarcie umowy kredytu lub pożyczki.

Kredyty na mocy ustawy Prawo bankowe oferowane są tylko przez banki i udzielane są na określony czas przewidziany w umowie o udzielenie kredytu bankowego. Pożyczki gotówkowe nie wymagają formy pisemnej (jest to też uzależnione od kwoty pożyczki). Ponadto, termin zwrotu nie musi być wyraźnie określony w umowie.

Zastanawiając się nad wyborem kredytu, warto wziąć pod uwagę, że koszty kredytu to nie tylko oprocentowanie nominalne, ale i opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata manipulacyjna itp. Jednym słowem, różnica pomiędzy oprocentowaniem nominalnym a rzeczywistym jest dramatyczna – nawet dwukrotnie wyższy może okazać się rzeczywisty koszt otrzymanego kredytu. Tymczasem pożyczki gotówkowe udzielane są przez różnorakie instytucje.